Aktualności

Raz jeszcze o urlopach rodzicielskich
29 Września 2013 r.

Drodzy Rodzice!

30 września 2013 r. w godzinach 11.30 - 12.30 na profilu Fundacji Rodzić po Ludzku na Facebooku a także 8 października 2013 r. w godzinach 12.00 - 13.00 na profilu Mamo to ja na Facebooku będą mieli Państwo kolejną okazję, by zapytać naszego eksperta o urlopy rodzicielskie. 
Na Państwa pytania odpowiadać będzie Pani Monika Frączek z Departamentu Prawa Pracy MPiPS.

Natomiast osoby zainteresowane świadczeniami rodzinnymi zapraszamy 11 października 2013 r. w godzinach 12.00 - 13.00 na profil Babyonline na Facebooku
Na Państwa pytania odpowiadać będzie Pan Tomasz Wardach z Departamentu Świadczeń Rodzinnych MPiPS.

Prawie 90 % Polaków pozytywnie o urlopie rodzicielskim
26 Września 2013 r.

Drodzy Rodzice!

Aż 88 % respondentów pozytywnie ocenia wydłużenie urlopu związanego z narodzinami dziecka - wynika z sondażu Instytutu Badania Opinii Homo Homini przeprowadzonego na zlecenie dziennika "Rzeczpospolita" 20 i 21 września bieżącego roku. 
Tylko 7 % ankietowanych wypowiedziało się na temat tego rozwiązania negatywnie,
5 % nie miało zdania.
 
Wprowadzenie dłuższego urlopu rodzicielskiego zostało też najwyżej ocenioną reformą wśród kilku najważniejszych już dokonanych a także planowanych przez rząd.

O żłobkach, zatrudnianiu niań i urlopach rodzicielskich
26 Września 2013 r.

Drodzy Rodzice!

27 września 2013 r. kolejny czat z cyklu “narada rodzinna”, tym razem dotyczący opieki nad dzieckiem. W godzinach 12.00 - 13.00 na profilu facebook.com/MatkiIKwartalu2013.

Na Państwa pytania odpowiadać będzie Pani Mariola Falecka z Departamentu Polityki Rodzinnej MPiPS oraz Pani Bożena Lenart z Departamentu Prawa Pracy MPiPS. 

Serdecznie zapraszamy!

Urlop rodzicielski - porozmawiaj z ekspertem
19 Września 2013 r.

Drodzy Rodzice!

Zapraszamy do udziału w „naradzie rodzinnej” - cyklu czatów, podczas których eksperci z resortów pracy i polityki społecznej, zdrowia, edukacji oraz transportu będą odpowiadać na pytania internautów, dotyczące polityki prorodzinnej rządu.

Pierwszy czat poświęcony urlopom rodzicielskim już dzisiaj - 19 września od godziny 12.00 do 13:00 na profilu facebook.com/PamietnikMamyPL.

Na Państwa pytania odpowiadać będzie Pani Bożena Lenart z Departamentu Prawa Pracy MPiPS.

Kolejna rozmowa dotycząca świadczeń rodzinnych odbędzie się 20 września pomiędzy 12.00 a 13.00 na profilu facebook.com/parentingpl.

Na Państwa pytania odpowiadać będzie Pan Tomasz Wardach z Departamentu Polityki Rodzinnej MPIPS.

Serdecznie zapraszamy!

Urlop wychowawczy - nowe regulacje
4 Września 2013 r.

28 sierpnia br. Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą Kodeks pracy w zakresie regulacji dotyczących urlopu wychowawczego. Nowe przepisy zaczną obowiązywać
od 1 października 2013 r.
Najważniejsze zmiany dotyczą sposobu określenia jego wymiaru z „do 3 lat” na „do 36 miesięcy” (przy czym sam wymiar tego urlopu się nie zmienił) oraz sposobu jego wykorzystywania.

Zgodnie z nowymi przepisami:

 • każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru 36 miesięcy (w przypadku chęci skorzystania z pełnego wymiaru urlopu wychowawczego, 35 miesięcy tego urlopu będzie mogła wykorzystać np. mama dziecka, natomiast jeden miesiąc tego urlopu przypadnie jego tacie). Prawa tego nie można przenosić, co oznacza, że żaden z rodziców lub opiekunów dziecka nie będzie mógł zrezygnować z należnego mu miesiąca na rzecz drugiego rodzica lub opiekuna.
  W taki sam sposób określono wymiar urlopu w przypadku dziecka niepełnosprawnego.
   
 • wyjątkowo z maksymalnie 36 miesięcy urlopu wychowawczego skorzystać może również mama lub tata dziecka, jeśli drugi rodzic nie żyje lub gdy nie przysługuje mu władza rodzicielska, został jej pozbawiony albo gdy uległa ona ograniczeniu lub zawieszeniu,
   
 • korzystanie z urlopu wychowawczego przez dwoje rodziców jednocześnie będzie możliwe przez dłuższy czas tzn. maksymalnie 4 miesiące (wcześniej 3 miesiące),
   
 • urlop wychowawczy będzie mógł być wykorzystany w większej liczbie części tzn. nie więcej niż 5 (wcześniej nie więcej niż 4 częściach).

Ponadto:

 • urlop wypoczynkowy nie ulegnie przedawnieniu ze względu na długi np. ponad trzyletni czas wykorzystywania urlopu wychowawczego na dziecko (po urlopie wychowawczym pracownik będzie mogł wykorzystać cały urlop wypoczynkowy, do którego nabył prawo przed urlopem wychowawczym),
   
 • korzystanie z urlopu wychowawczego w tym samym roku kalendarzowym, w którym nabyło się prawo do urlopu wypoczynkowego a następnie powróciło do pracy, nie wpłynie negatywnie na wymiar urlopu wypoczynkowego (np. skorzystanie z urlopu wychowawczego w okresie 4 miesięcy, od marca do czerwca w danym roku kalendarzowym nie spowoduje, po powrocie do pracy w lipcu tego samego roku, obniżenia wymiaru urlopu wypoczynkowego w sposób proporcjonalny, czyli o 4/12).
Ruchomy czas pracy
8 Sierpnia 2013 r.

Drodzy Rodzice!

Prezydenta RP podpisał ustawę z 12 lipca 2013 r. o zmianie Kodeksu pracy oraz ustawę o związkach zawodowych wprowadzającą m. in. rozwiązania umożliwiające Państwu skorzystanie z ruchomego czasu pracy.

Rozwiązania te mają m. in. ułatwić Państwu godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Oznacza to, że na swój pisemny wniosek będziecie Państwo mogli ubiegać się o wykonywanie pracy w bardziej dogodnych dla Państwa godzinach:

 • rozpoczynać pracę w określonym przedziale czasowym i kończyć ją po przepracowaniu wymaganego dobowego wymiaru czasu pracy.

Oto przykład:

Załóżmy, że pracodawca na pisemny wniosek pracownika wyraził zgodę, żeby rozpoczynał on pracę między godziną 7.00 a 9.00 i kończył ją po przepracowaniu obowiązującego go dobowego wymiaru czasu pracy, np. 8 godzin. W takim przypadku pracownik, w zależności od swoich zobowiązań rodzinnych, będzie mógł np. w poniedziałek rozpocząć pracę o godzinie 9.00 i zakończyć o 17.00 a np. we wtorek rozpocząć ją o godzinie 7.00 i zakończyć o 15.00.

 • rozpoczynać pracę o konkretnej godzinie w danym dniu lub dniach.

Oto przykład:

Pracownik za zgodą pracodawcy uzyskaną na swój pisemny wniosek będzie mógł rozpoczynać pracę o różnych godzinach w poszczególne dni i pracować np. od poniedziałku do czwartku od 8.30 do 16.30, natomiast w piątki od 7.00 do 15.00.

Pisemny wniosek o ruchomy czas pracy będziecie Państwo mogli złożyć niezależnie od tego, czy u Państwa pracodawcy będzie obowiązywał ruchomy czas pracy na podstawie porozumienia zawartego z zakładową organizacją związkową czy z przedstawicielstwem pracowników (w przypadku gdy u danego pracodawcy nie działają związki zawodowe).

Nie będziecie Państwo mogli wnioskować jedynie o takie rozkłady ruchomego czasu pracy, które naruszałyby okres odpoczynku dobowego (wynoszący co najmniej 11 godzin) lub tygodniowego (wynoszący co najmniej 35 godzin).

Oto przykład:

Załóżmy, że pracownik (pracujący 5 dni w tygodniu przez 8 godzin) za zgodą pracodawcy uzyskaną na swój pisemny wniosek będzie rozpoczynał pracę: w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 8.00, natomiast we wtorki i czwartki o 10.00 (co oznacza, że w tych dniach będzie ją kończył o godzinie 18.00). W takim przypadku pomiędzy zakończeniem pracy we wtorek i w czwartek, a rozpoczęciem pracy w środę i piątek jest zachowane co najmniej 11 godzin odpoczynku a zatem taki rozkład będzie prawidłowy.

Wakacje i urlopy
7 Sierpnia 2013 r.

Drodzy Rodzice!

Planując wakacje niektórzy z Państwa mogą zastanawiać się czy za czas korzystania z urlopów związanych z narodzinami dziecka przysługuje urlop wypoczynkowy, kiedy można go wykorzystać czy może w ogóle traci się do niego prawo?

Oto najważniejsze zasady:

 • korzystanie z urlopów przysługujących z tytułu narodzin dziecka (podstawowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego) w żaden sposób nie ogranicza prawa do urlopu wypoczynkowego,
   
 • okres korzystania z podstawowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego to czas zatrudnienia a co za tym idzie przysługuje za niego urlop wypoczynkowy na normalnych zasadach,
   
 • czas wykorzystania urlopu wypoczynkowego zależy m. in. od decyzji czy urlopy przysługujące z tytułu narodzin dziecka (podstawowy urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski) zamierza się wykorzystać w całości oraz czy planuje się nimi (dodatkowym urlopem macierzyńskim lub urlopem rodzicielskim) dzielić z drugim z rodziców dziecka.

Odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości oraz czasu wykorzystania urlopu wypoczynkowego w poszczególnych przypadkach (np. korzystania z urlopów związanych z narodzinami dziecka tylko przez jednego z rodziców lub dzielenia się urlopami przez dwoje rodziców, łączenia urlopu na dziecko z pracą) znajdziecie Państwo m. in. w zakładce Rodzic w pracy

Ruchomy czas pracy
18 Lipca 2013 r.

Drodzy Rodzice!

Mamy nadzieję, że w najbliższych tygodniach, po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy z 12 lipca 2013 r. o zmianie Kodeksu pracy oraz ustawy o związkach zawodowych, wejdą w życie rozwiązania umożliwiające Państwu skorzystanie z ruchomego czasu pracy.

Jego wprowadzenie ma m. in. ułatwić godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Oznacza to, że na swój pisemny wniosek będziecie Państwo mogli ubiegać się o wykonywanie pracy w bardziej dogodnych dla Państwa godzinach. 

Ustawa zakłada następujące rozwiązania:

 • możliwość rozpoczynania pracy w określonym przedziale czasowym i kończenia jej po przepracowaniu wymaganego dobowego wymiaru czasu pracy.

Oto przykład:

Załóżmy, że pracodawca na pisemny wniosek pracownika wyraził zgodę, żeby rozpoczynał on pracę między godziną 7.00 a 9.00 i kończył ją po przepracowaniu obowiązującego go dobowego wymiaru czasu pracy, np. 8 godzin. W takim przypadku pracownik, w zależności od swoich zobowiązań rodzinnych, będzie mógł np. w poniedziałek rozpocząć pracę o godzinie 9.00 i zakończyć o 17.00 a np. we wtorek rozpocząć ją o godzinie 7.00 i zakończyć o 15.00.

 • możliwość rozpoczynania pracy o konkretnej godzinie w danym dniu lub dniach.

Oto przykład:

Pracownik za zgodą pracodawcy uzyskaną na swój pisemny wniosek będzie mógł rozpoczynać pracę o różnych godzinach w poszczególne dni i pracować np. od poniedziałku do czwartku od 8.30 do 16.30, natomiast w piątki od 7.00 do 15.00.

Pisemny wniosek o ruchomy czas pracy będziecie Państwo mogli złożyć niezależnie od tego, czy u Państwa pracodawcy będzie obowiązywał ruchomy czas pracy na podstawie porozumienia zawartego z zakładową organizacją związkową czy z przedstawicielstwem pracowników (w przypadku gdy u danego pracodawcy nie działają związki zawodowe).

Nie będziecie Państwo mogli wnioskować jedynie o takie rozkłady ruchomego czasu pracy, które naruszałyby okres odpoczynku dobowego (wynoszący co najmniej 11 godzin) lub tygodniowego (wynoszący co najmniej 35 godzin).

Oto przykład:

Załóżmy, że pracownik (pracujący 5 dni w tygodniu przez 8 godzin) za zgodą pracodawcy uzyskaną na swój pisemny wniosek będzie rozpoczynał pracę: w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 8.00, natomiast we wtorki i czwartki o 10.00 (co oznacza, że w tych dniach będzie ją kończył o godzinie 18.00). W takim przypadku pomiędzy zakończeniem pracy we wtorek i w czwartek, a rozpoczęciem pracy w środę i piątek jest zachowane co najmniej 11 godzin odpoczynku a zatem taki rozkład będzie prawidłowy.

Najnowsze statystyki
17 Lipca 2013 r.

Ilość wizyt na naszej stronie zbliża się już do 80 tysięcy. Wejść z unikatowych adresów jest już ponad 50 tysięcy, odsłon poszczególnych stron prawie 400 tysięcy, żądań ponad 3 miliony! Cieszymy się, dziękujemy i zapraszamy ponownie do korzystania ze strony rodzicielski.gov.pl.

Zasiłek macierzyński
9 Lipca 2013 r.

Drodzy Rodzice!

Odpowiadając na Państwa pytania dotyczące zasiłku macierzyńskiego za okres urlopów związanych z narodzinami dziecka jeszcze raz chcielibyśmy podkreślić, że to od Państwa wyboru uzależniona jest jego wysokość. Nowe przepisy wprowadzają dwa rozwiązania:

 • 80 % podstawy wymiaru zasiłku przez cały okres trwania tych urlopów, czyli 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka
   
 • ​albo 100 %  przez 26 tygodni urlopu macierzyńskiego: podstawowego i dodatkowego oraz 60 % za okres urlopu rodzicielskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące zasiłków oraz formalności związanych z wybranymi przez Państwa ścieżkami ubiegania się o urlopy znajdują się w ABC rodziców pod hasłem Zasiłek macierzyński.
Zachęcamy również do zapoznania się z odpowiedziami dotyczącymi tej problematyki zamieszonymi już na stronie.

Strony