Aktualności

Już ponad 310 tysięcy odsłon
30 Czerwca 2013 r.

Raz jeszcze dziękujemy za zainteresowanie stroną. Odnotowaliśmy ponad 310 tysięcy odsłon, ponad 60 tysięcy wejść na stronę, w tym ponad 38 tysięcy z unikatowych adresów. Dziękujemy za pytania, na które sukcesywnie odpowiadamy. Jednocześnie zachęcamy do lektury odpowiedzi już umieszczonych na stronie. Znajdą wśród nich Państwo odpowiedzi również na swoje pytania.

Dziękujemy!
24 Czerwca 2013 r.

Dziękujemy za zainteresowanie stroną. Odwiedziło ją już ponad 33 tysiące internautów, odnotowaliśmy ponad 52 tysiące wejść na stronę i ponad ćwierć miliona wejść na poszczególne strony. Odpowiadamy sukcesywnie na wszystkie pytania. Część z tych odpowiedzi trafia nie tylko na Państwa adresy, ale również na naszą stronę. Zachęcamy również do przeglądania ABC rodziców. Znaleźć tam można wiele informacji o jakie Państwo pytają.

Dzień Ojca
23 Czerwca 2013 r.

Wszystkim Ojcom i przyszłym Ojcom z okazji ich święta składamy najlepsze życzenia.  

Chcesz skorzystać z uprawnień, pamiętaj o terminach!
11 Czerwca 2013 r.

Jeśli koniec podstawowego urlopu macierzyńskiego przypada w okresie od 24 czerwca 2013 r. do 30 czerwca 2013 r., wniosek o dodatkowy urlop macierzyński (o ile nie złożyło się go przed 17 czerwca 2013 r.) należy złożyć NIE PÓŹNIEJ NIŻ 7 DNI przed rozpoczęciem korzystania z takiego urlopu.

Jeśli w dniu 17 czerwca 2013 r. korzystało się z dodatkowego urlopu macierzyńskiego udzielonego na starych zasadach, wniosek o uzupełniającą część dodatkowego urlopu macierzyńskiego (w wymiarze stanowiącym różnicę między nowym wymiarem tego urlopu a wymiarem udzielonego urlopu) należy złożyć NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA ZAKOŃCZENIA wcześniej udzielonego dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Jeśli w dniu 17 czerwca 2013 r. nie korzystało się z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a dziecko urodziło się po dniu 31 grudnia 2012 r., wniosek o dodatkowy urlop macierzyński w wymiarze 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz 8 tygodni w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie należy złożyć NIE PÓŹNIEJ NIŻ W CIĄGU 7 DNI od dnia wejścia w życie ustawy (ustawa weszła w życie 17 czerwca 2013 r.), zaś urlopu należy udzielić nie później niż 14 dni od tej daty, czyli najpóźniej w dniu 1 lipca 2013 r.

Jeśli dodatkowy urlop macierzyński w pełnym wymiarze 4 tygodni wykorzystano przed 17 czerwca 2013 r. a dziecko urodziło się po dniu 31 grudnia 2012 r., wniosek o 2 tygodnie dodatkowego urlopu macierzyńskiego należy złożyć NIE PÓŹNIEJ NIŻ W CIĄGU 7 DNI od dnia wejścia w życie ustawy (ustawa weszła w życie 17 czerwca 2013 r.), zaś urlopu należy udzielić nie później niż 14 dni od tej daty, czyli najpóźniej w dniu 1 lipca 2013 r.

O czym jeszcze należy pamiętać?

  • pracownik jest zobowiązany zachować pisemną formę wniosku,
  • ​pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika,
  • powyższe zasady dotyczą odpowiednio przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie.

Szczegółowe informacje oraz przykłady pod hasłem TERMINY w ABC RODZICÓW.  

Mama i tata dłużej zostaną z dzieckiem
10 Czerwca 2013 r.

Prezydent RP Bronisław Komorowski 10 czerwca 2013 r. podpisał ustawę, wydłużającą urlopy rodzicielskie. Od 17 czerwca rodzicom wszystkich dzieci, urodzonych po 31 grudnia 2012 r., będzie przysługiwać nowy, wydłużony wymiar urlopów. Złoży się na niego: 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, 6 tygodni urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego.

- Dziękuję ministrowi Kosiniak-Kamyszowi za konsekwencję w budowaniu niełatwych, ale koniecznych zrębów polityki Polski z punktu widzenia rodziców, polityki służącej przełamaniu kryzysu demograficznego - powiedział prezydent Komorowski. - To fundamentalna regulacja, która powinna zachęcić do podejmowania decyzji o następnych dzieciach oraz zachęcić ojców do korzystania z urlopu, tak, by był on w jak największym stopniu rodzicielski.

Z dłuższych urlopów skorzystają nie tylko rodzice zatrudnieni na etatach, ale też ci, którzy opłacają ubezpieczenie chorobowe. Czyli także pracujący na umowach zleceniach oraz przedsiębiorcy. Wprowadzane zmiany zakładają maksymalną elastyczność w dzieleniu się urlopem między rodzicami. Z dodatkowego oraz rodzicielskiego urlopu będą mogli korzystać ojciec i matka. Będzie je można dzielić oraz łączyć z pracą w niepełnym wymiarze.

- To wielki krok w kierunku wsparcia polskich rodzin. Gdy rok temu rozpoczynaliśmy prace nad ustawą, nie przypuszczaliśmy, że tak szybko osiągniemy efekty - stwierdził minister Władysław Kosiniak-Kamysz. - Cieszę się, że ustawa zyskała tak jednoznaczne poparcie w parlamencie. Powstała w dialogu społecznym, w którym duży udział mieli rodzice, dzięki temu teraz jest jeszcze lepsza.

Minister Kosiniak-Kamysz dodał też, że choć to ważny krok, to przed nami są jeszcze kolejne. - Wkrótce do akceptacji prezydenta trafi  ustawa o opiece nad dziećmi do lat trzech, która ułatwi gminom budowę żłobków, a rodzicom korzystanie z pomocy niań czy dziennych opiekunów - przypomniał minister.

Senat przyjął ustawę
9 Czerwca 2013 r.

Senat RP, po debacie, przyjął w ubiegłym tygodniu bez poprawek ustawę wydłużającą płatne urlopy dla rodziców. Szczegóły na stronie mpips.gov.pl.

Dziękujemy za zainteresowanie stroną rodzicielski.gov.pl. Odwiedziło ją już kilkanaście tysięcy internautów. Zadali Państwo wiele pytań, na które będziemy sukcesywnie odpowiadać. Odpowiedzi na nowe pytania będą pojawiać się w odpowiednich zakładkach
z adnotacją "nowe". Zachęcamy też do lektury już zamieszczonych odpowiedzi, a także komentarzy dotyczących strony, która, mamy nadzieję, ułatwi Państwu zarówno korzystanie
z urlopu rodzicielskiego jak i wcześniej wprowadzonych uprawnień. 

Słowo od Ministra
1 Czerwca 2013 r.

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!

Witamy na stronie rodzicielski.gov.pl. Strona powstała w oparciu o Państwa pytania nadsyłane w ostatnich miesiącach do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Przygotowując ją, staraliśmy się jak najdokładniej przedstawić interesującą Państwa problematykę i wyjaśnić wątpliwości. Jeśli jednak nie znajdą na niej Państwo odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o zadanie go poprzez formularz kontaktowy lub e-mail.

Zależy nam, żeby ta strona przyczyniła się do popularyzacji urlopu rodzicielskiego i korzystania z niego przez rodziców.
 
Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister Pracy i Polityki Społecznej

 

Strony